Forside Højskolen Ledelse Stedet

Lejre Højskole

Adresse

Lejre Højskole

Bjergskovvej 2

4060 Kirke Såby

CVR. Nr: 41714859

Kom i kontakt

M: 5140 1525

E: Kontakt@lejrehojskole.dk
Sociale medier

Følg hos på facebook

Tanker om dannelse

Vi arbejder på at skabe et højskolemiljø, hvor der lægges vægt på følgende tanker om dannelse:

Natur-dannelse: Handler om at lære den danske natur at kende og kunne færdes trygt i naturen på alle årstider. Vi arbejder med at iagttage og opleve dyr, planter og naturfænomener. Eleverne lærer at bruge naturen bæredygtigt og ansvarligt. Vi praktiserer almindeligt friluftsliv i den danske natur, hvor alle kan være med, fx vandreture, sejlture, overnatning i shelter og mad på bål.


Social dannelse: En højskole handler især om fællesskab, og om at møde nye mennesker, som man måske ikke altid er enig med. Skolen er ramme for at den enkelte elev kan udvikle sine sociale kompetencer og lære sig selv at kende som deltager i fællesskaber. Det kan fx handle om at lære at skabe fællesskab, at færdes trygt i forskellige fællesskaber, at kunne samtale med alle og rumme det ikke-almindelige både i sig selv og andre. Et vigtigt aspekt i den sociale dannelse er at lære at forstå og løse konflikter.


Håndværksmæssig dannelse: Lejre Højskole tilbyder mange muligheder for at man kan øve sig i at bruge hænderne til fx at lave mad, bygge i træ eller passe jorden. Det er en stor glæde at kunne skabe noget selv. Vi arbejder med at eleverne opøver en æstetisk sans knyttet til de forskellige håndværk og kulturtraditioner.


Kropslig dannelse: Alle elever kommer til at opleve at bruge sin krop til at arbejde på den ene eller anden måde afhængig af hvilken linje, man vælger. Vi arbejder med at eleverne udvikler kropsbevidsthed ved at bruge kroppen til fysiske og kunstneriske aktiviteter (fx at synge, fortælle en historie, danse). Eleverne skal også lære at mærke andre, og udfordre sig i at samarbejde med andre om en fysisk aktivitet eller bevægelse. Et vigtigt aspekt er, at udvikle fornemmelse for egne kræfter og finde balance mellem virke og hvile.


Jeg-dannelse: Et højskoleophold er en tid hvor eleverne arbejder med selverkendelse, at rumme egen livshistorie og få øje på sine potentialer. Undervisningen, vejledning, samværet i det store fællesskab og samtaler små fællesskaber inspirerer den enkelte til at forme et nyt blik på sig selv og mulighederne i livet.


Et vigtigt aspekt i jeg-dannelsen er at lære at forme en nuanceret mening om sig selv og om et emne. At opøve evnen til at kunne være alene med sig selv uden medier og underholdning. At opøve mod til at overskride egne grænser. Og at lære at tackle det, der ikke lykkes som forventet - og at rejse sig og gå videre i livet.